Våra tjänster

Löpande redovisning

Grundbokföring, momsredovisning/momsdeklaration, månads-/kvartalsrapport.

Löner

Lönebesked, semester- och annan frånvarohantering, arbetsgivardeklaration, kontrolluppgift.

Fakturering

Upprättande av kundfakturor samt betalningsbevakning.

Budgetering
Års- eller delårsbudget.

Bokslut

Årsbokslut, årsredovisning, delårsbokslut.

Deklarationer

Inkomstdeklaration per år.

Bolagsbildning

Kontakter med och handlingar till Bolagsverket och Skatteverket.


Vårt samarbete kan se ut så här:

Ni lämnar oss månadsvis underlagen
(kundfakturor, leverantörsfakturor, kvitton, bankkontoutdrag, papper från Skatteverket mm) antingen personligen eller med brev. Vi går igenom materialet, stämmer av och bokför. Därefter får ni rapporter per månad eller kvartal, antingen per e-mail eller vid gemensam genomgång.

När räkenskapsåret är slut, upprättar vi all dokumentation som krävs av myndigheterna, dvs bokslut med bilagor, årsredovisning och årsstämmoprotokoll samt bolagets inkomstdeklaration. Före räkenskapsårets utgång upprättar vi, i samarbete med er, en budget för kommande år.

Vi kan debitera per timme eller komma överens om ett fast pris per månad.

Användbara länkar

Skatteverket - privat
Skatteverket - företag
Skatteverket - faktureringsregler

Bolagsverket
för registrering av nytt bolag

Verksamt
för information om att starta bolag

Bokföringsnämnden

BAS kontoplanen

Kronofogdemyndigheten

Patent- och registreringsverket
Program vi använder

Edison Byrå för bokföring
BL Skatt
för deklaration
Norstedts Bokslut
Crona Lön
AE Redovisning AB  •  Östra Mårtensgatan 15  •  223 61 Lund •  Tel: 046 29 10 40  •  info@aeredovisning.se  •  Org.nr. 556875-2512 
REDOVISNING  
- sedan 1991 -